Jak łatwo Naprawić Układ W środowisku Interop Services Framework W środowisku Wykonawczym

Oto kilka prostych kroków, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów z rozwiązaniami międzyoperacyjnymi w czasie wykonywania w structlayout.

[Użytkownicy komputerów PC] Pożegnaj się z frustrującymi błędami komputera. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Definicja

 publiczna rozmowa o klasie StructLayoutAttribute zapieczętowana: Attribute 
 [System.AttributeUsage (System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Inherited oznacza fałsz)]Struktura publiczna, zapieczętowana klasa StructLayoutAttribute: atrybut 
 [System.AttributeUsage (System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Struct, Inherited = false)][System.Runtime.InteropServices.ComVisible (prawda)]Sealed Public College Classroom StructLayoutAttribute: atrybut 
 []StructLayoutAttribute typ = klasa  Dziedzicz po atrybucie 
 [][]Typ StructLayoutAttribute odpowiada klasie  Pobierz atrybut 
 Niedziedziczona klasa publiczna StructLayoutAttributedziedziczy atrybut 
Dziedziczenie
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład przedstawia kontrolowaną walidację uruchomienia GetSystemTime i określa klasę MySystemTime przy użyciu LayoutKind. Jawne udostępnienie < a>. GetSystemTime wyświetla czas systemowy oraz obrazy w konsoli.

obsługa przestrzeni nazw systemu;za pomocą przestrzeni nazw System :: Runtime :: InteropServices;[StructLayout (LayoutKind :: Jawne, Rozmiar = 16, Zestaw znaków równa się Zestawowi znaków :: Ansi)]Klasa wartości MySystemTimeOgólny: [Przesunięcie pola (0)] Krótki rok; [Potrącony zysk (2)] Krótki miesiąc; [Saldo depozytu (4)] krótki wDayOfTygodnia; [Przesunięcie marginesu (6)] Krótki dzień; [Licznik depozytów (8)] Krótka godzina; [Marża niższa (10)] krótka minuta; [Przesunięcie marginesu (12)] Krótka sekunda; [Saldo depozytu zabezpieczającego (14)] krótkie milisekundy;;Konwencja NativeMethodsOgólny: [DllImport (“kernel32.dll”)] przestarzałe GetSystemTime (MySystemTime * saint);;wew główna () Próbować MójCzasSystemowyCzasSystemowy; NativeMethods :: GetSystemTime (& sysTime); Konsola :: WriteLine („Czas systemowy 0/1/2 3: 4: 5”, sysTime.wDay, sysTime.wMonth, sysTime.wYear, sysTime.wHour, sysTime.wMinute, sysTime.wSecond); Typ problemu LoadException ^ (e) Konsola :: WriteLine (“TypeLoadException: wynosi 0”, e-> Message); przechwytywanie (wyjątek ^ u) Konsola :: WriteLine (“Wyjątek: 0”, e-> wiadomość); używa systemu;Korzystanie z System.Runtime.InteropServices;Przykładowa interakcja przestrzeni nazw [StructLayout (LayoutKind.Explicit, Size = 16, CharSet = CharSet.Ansi)] lekcja publiczna MySystemTime [FieldOffset (0)] publiczny krótkoterminowy rok; [FieldOffset (2)] stado krótkoterminowe wMiesiąc; [FieldOffset (4)] świat ushort wDayOfWeek; [FieldOffset (6)] publiczny skrót wDay; [FieldOffset (8)] krótsza godzina sąsiedztwa; [FieldOffset (10)] publiczny skrót wMinute; [FieldOffset (12)] skrót publiczny wSecond; [FieldOffset (14)] czas karny w milisekundach; Wewnętrzna klasa statyczna NativeMethods [DllImport (“kernel32.dll”)] wewnętrzne pomiary statyczne puste GetSystemTime ([MarshalAs (UnmanagedType.LPStruct)] MySystemTime st); ; Prośba o sprawdzenie zapadalności public zdefiniowany void Główny () Próbować MySystemTime sysTime oznacza nowy MySystemTime (); NativeMethods.GetSystemTime (sysTime); Konsola .WriteLine (“System a moment 0/1/2 to 3:4:5”, sysTime.wDay, sysTime.wMonth, sysTime.wYear, sysTime.wHour, sysTime.wMinute, sysTime.wSecond); odkryj (TypeLoadException e) Console.WriteLine (“TypeLoadException:” + e.Message); przechwytywanie (wyjątek e) Console.WriteLine („Wyjątek:” + e.Message); importuje System.Runtime.InteropServicesPrzykład interakcji przestrzeni nazw _ Klasa publiczna MySystemTime Publiczny krótki rok Publiczny w Miesiąc jako krótki Publiczny wDayOfWeek jest czasami krótki Dzień publiczny jako krótki Co Zwiększenie czasu zakończenia Publiczna wMinuta jako krótka Publiczny wSecond As Short wMilisekundy publicznie w tym krótkim czasie Koniec kursu Bardzo metody przyjaciela Friend Shared Routine GetSystemTime ( ByVal As MySystemTime) Koniec typowo łodzi podwodnej Koniec kursu Świetna aplikacja testowa Podpis udostępniony publicznie () Próbować gradacja ze względu na sysTime jako nowy MySystemTime () NativeMethods.GetSystemTime (sysTime) Console.WriteLine („Czas systemowy powinien wynosić 0/1/2 trzy lub więcej: 4: 5”, sysTime.wDay, sysTime.wMonth, sysTime.wYear, sysTime.wHour, sysTime.wMinute, sysTime.wSecond) Złap wyjątek typu Load na przykład Console.WriteLine ((“TypeLoadException:” + e.Message.ToString ())) E łowić głównie z powodu wyjątku Console.WriteLine ((“Wyjątek:” + e.Message.ToString ())) Koniec próby Koniec dotyczący łodzi podwodnej Koniec wskazując na kursKoniec przestrzeni nazw InteropSample

Kontrolka Common Language Runtime odzwierciedla fizyczny układ pól, w przeciwnym razie elementy w folderze danych klasy w pamięci zarządzanej. Jeśli jednak chcesz przekazać typ w momencie, gdy potrzebujesz kodu niezarządzanego, z pewnością powinieneś użyć cechy StructLayoutAttribute do zarządzania niekontrolowanym układem fantastycznego typu osoby. Użyj go ze wszystkimi atrybutami LayoutKind.To , aby umieścić elementy w witrynie sekwencyjnej w kolejności, w jakiej się pojawiają. Typy blitables LayoutKind.Sequential sprawdza zarówno zarządzaną pamięć RAM w układzie, jak i wiele niezarządzanej pamięci w układzie. W przypadku typów nieodwracalnych kontroluje układ po tym, jak dokładna klasa lub struktura przećwiczyła sztukę organizowania do kodu niezarządzanego, ale oczywiście kontroluje układ w przestrzeni zarządzanej. Użyj LayoutKind w połączeniu z atrybutem .Explicit , który zapewnia precyzyjną kontrolę nad pozycją z każdym pojedynczym elementem danych. Powoduje to zarówno zmodyfikowany, jak i niezarządzany układ internetowy. Oraz nieodwracalne typy. Użycie LayoutKind.Explicit wymaga użycia FieldOffsetAttribute w celu wprowadzenia pozycji powiązanej z jednym z obszarów.

Kompilatory C #, Visual Basic i C ++ stosują do strony wartość powiązaną z naszym układem ciągłym formularze, które są domyślnie włączone. Klasy muszą stosować je jawnie do Ciebie LayoutKind.Sequential . Tlbimp.exe (Importer biblioteki typów) stosuje również niektóre powiązane atrybuty StructLayoutAttribute ; zasadniczo stosuje określoną wartość LayoutKind.Sequential podczas importowania typu repozytorium.

Budowniczowie

Pola

Miejsce postaci

Wskazuje, czy dane fld pętli w klasie powinny być prawdopodobnie zorganizowane jako LPWSTR , z drugiej strony dla LPSTR

Pakiet

Kontroluje wyrównanie on-line danych pól uprawnych wskazujących na klasę lub formatowanie w pamięci.

pasuje system nauczania interopservices structlayout

Określa bezwzględny kształt ze względu na treść klasy lub po prostu strukturę.

Specyfikacje

Identyfikator typu system runtime interopservices structlayout

Po utworzeniu w pochodnej klasie kolegialnej witryna otrzymuje unikalny identyfikator w tym podejściu z opcją .

(Dziedziczony z atrybutu ) wartość

Pobiera odpowiednią wartość LayoutKind wskazującą, jak najlepiej zorganizować te klasy lub struktury.

Metody

Jawne implementacje interfejsu

_ Atrybut. GetIDsOfNames (Guid, IntPtr32, UInt32 , UInt32, IntPtr)

Dopasowuje ważny zestaw nazw do wzajemnego zestawu identyfikatorów e-mail.

(Dziedziczony z atrybutu ) _ Attribute.GetTypeInfo (UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera dane obiektu, zwykle pozwala w szczególności na uzyskanie spektakularnych informacji o interfejsie.

(Dziedziczony bezpośrednio z atrybutu ) _ Attribute.GetTypeInfoCount (UInt32)

Zatwierdzone

Czy otrzymujesz niebieski ekran śmierci? Reimage rozwiąże wszystkie te problemy i nie tylko. Oprogramowanie, które umożliwia naprawienie szerokiego zakresu problemów i problemów związanych z systemem Windows. Może łatwo i szybko rozpoznać wszelkie błędy systemu Windows (w tym przerażający niebieski ekran śmierci) i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania tych problemów. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, umożliwiając naprawienie ich problemów jednym kliknięciem.

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom aplikację i kliknij „Skanuj w poszukiwaniu problemów”
 • Krok 3: Kliknij przycisk „Napraw wszystkie problemy”, aby rozpocząć proces naprawy

 • Pobiera informacje o typie interfejsów związanych z wystarczającym powodem liczby określonej przez okres 5 (czyli 1).

  (Dziedziczony, w tym nasz atrybut ) _Attribute.Invoke (UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, intptr)

  Zapewnia dostęp do właściwości i miar wykrywanych przez obiekt.

  (Dziedziczony z atrybutu )

  K

  Dotyczy

  Zobacz też

  W tym miejscu możesz ograniczyć fizyczny układ pól doprecyzowania lub zaprojektowania pól przepustowości w przywołaniu.

  Czy Twój komputer działa? Wypełniony błędami i działa wolno? Jeśli szukasz niezawodnego i łatwego w użyciu sposobu rozwiązania wszystkich problemów z systemem Windows, nie szukaj dalej niż Reimage.

  Oto kilka prostych kroków, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów z rozwiązaniami międzyoperacyjnymi w czasie wykonywania w structlayout. Definicja LayoutKind. Jawne udostępnienie < a>. GetSystemTime wyświetla czas systemowy oraz obrazy w konsoli. obsługa przestrzeni nazw systemu;za pomocą przestrzeni nazw System :: Runtime :: InteropServices;[StructLayout (LayoutKind :: Jawne, Rozmiar = 16, Zestaw znaków równa się Zestawowi…

  Oto kilka prostych kroków, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów z rozwiązaniami międzyoperacyjnymi w czasie wykonywania w structlayout. Definicja LayoutKind. Jawne udostępnienie < a>. GetSystemTime wyświetla czas systemowy oraz obrazy w konsoli. obsługa przestrzeni nazw systemu;za pomocą przestrzeni nazw System :: Runtime :: InteropServices;[StructLayout (LayoutKind :: Jawne, Rozmiar = 16, Zestaw znaków równa się Zestawowi…