Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów Z Błędami Inicjalizacji Punktów Końcowych Java.io.eofexception

Oto kilka prostych kroków, które pomogą Ci naprawić błąd w przypadkach, gdy inicjowanie punktu końcowego java.io.eofexception.

[Użytkownicy komputerów PC] Pożegnaj się z frustrującymi błędami komputera. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Jak obsługiwać eofexception w Javie?

Jak można użyć EOFException w Javie? Podczas śledzenia tej zawartości z pliku prawidłowe scenariusze docierają do końca określonego wysyłania, w takich sytuacjach zgłaszany jest wyjątek EOFException. Zwłaszcza dopóki ta różnica nie zostanie rzucona podczas odczytywania historii przy użyciu obiektów strumienia wejściowego. W innych problemach pewna wartość z pewnością pomoże ci odpalić po osiągnięciu końca jakiegoś pliku.

Я…@gmail.com

nieprzeczytane,

17 października, 3 lata 19:32:21, 17.10.07 ” aria-label=”Zaawansowane”|preventDefault=true); doświadczenie cancel:JMtRjd;;keypress:I481le;” jscontroller=”iSvg6e” jsname=”D2OxRe” jsshadow=”” role=”przycisk” tabindex=”0″>

w

błąd podczas inicjowania punktu końcowego java.io.eofexception

Jaki może być problem?

16 października 2007 r. 18:54:34 org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol
init
KRYTYCZNY: Nie udało się powrócić do zainicjowania punktu końcowego
java.io.EOFException
na java.io . DataInputStream.readInt(DataInputStream.java:358)
na
sun.security.provider.JavaKeyStore.engineLoad(JavaKeyStore.java:627)
filiżankę kawy na.security.KeyStore.load(KeyStore. java:1150 )
Pod
org.apache.tomcat.util.net.jsse.JSSESocketFactory.getStore(JSSESocketFactory.java:
282)
pod
org.apache.tomcat.util . Internet. jsse.JSSESocketFactory.getKeystore(JSSESocketFactory.java:
222)
na
org.apache.tomcat.util.net.jsse.JSSE14SocketFactory.getKeyManagers(JSSE14SocketFactory.java:
141)
Sub
org.apache.tomcat.util.net.jsse.JSSE14SocketFactory.init(JSSE14SocketFactory.java:
109)
sub
org.apache.tomcat.util.net.jsse.JSSESSocketFactory. createSocket(JSSESocketFactory.java:
88)
w
org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.initEndpoint(PoolTcpEndpoint.java:
292)
w
org ! ! apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol.init(Http11BaseProtocol.java:
138)
do
org.apache.coyote.tomcat4. CoyoteConnector.initialize(CoyoteConnector.java:
1322)
w
org.apache.catalina.core.StandardService.initialize(StandardService.java:
531)
w
org. apache.catalina.core.StandardServer.initialize(StandardServer.java:
2268)
W obszarze org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:
457)
W obszarze org. apache.catalina.startup.Catalina.execute(Catalina.java:
345)
otrzymany od org.apache.catalina.startup.Catalina.process(Catalina.java:
129)
W słońce. Reflect.NativeMethodAccessorImpl.Method)
invoke0(natywna w
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:
39)
w
sun.reflect.DelegatingMethodmplvodAccessorImpl. java:
25)
tafle kawy sur.lang.reflect.Method.invoke(Method .java:585)
org sur.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java: < br >150)
Catalina.start: LifecycleException: błąd inicjalizacji procedury obsługi protokołu
: java.io .EOFException
LifecycleException: błąd obsługi protokołu:
inicjalizacja java.io .EOFException
obawy
org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector.initialize( CoyoteConnector.java:
1324)
to
org.apache.catalina.core.StandardService.initialize(StandardService .java:
531 )< br>do
org.apache.catalina. core.StandardServer.initialize(StandardServer.java:
2268)
na org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:
457)
na org.a pache.catalina .startup.Catalina.exec (Catalin a.java:
345)
w org.apache.catalina.startup.Catalina .process(Catalina. java:
129)
nad sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.Method)
invoke0(nativ at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:
39)
o
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:
25)
sur.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585)
internetowy sur.apache.catalina startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:
150)
Catalina.stop: LifecycleException: Ten host
nie został uruchomiony
LifecycleException: Ten serwer oferuje jeszcze nierozpoczęte
org. apache.catalina.core.StandardServer.stop(StandardServer.java:2235)
w odniesieniu do org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:
489)
podczas gdy org. apache .catalina.startup.Catalina.execute(Catalina.java:
345)
aby umożliwić im org.apache.catalina.startup.Catalina.process(Catalina.java:
129)
na sun.reflect .NativeMethodAccessorImpl.Method)
invoke0(native at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMeth odA ccessorImpl.java:
39)
sur
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:
25)
java sur.lang.reflect.Method.invoke(Method.java :585)
World-Wide -Web at.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.17, Java:
150)
Październik 2008 6:56:29 org.apache.coyote . http11.Http11BaseProtocol
init
INFO: Zainicjuj Coyote HTTP/1.1 na http-8081
17 października 2007 6:56:29 web pm.apache .coyote.http11.Http11BaseProtocol
inicjuj
SERIOUS: Nie udało się zainicjować punktu docelowego
java.io.EOFException
do java.io.DataInputStream.readInt(DataInputStream.java:358)
do
sun.security.provider.JavaKeyStore .engineLoad( JavaKeyStore . java:627)
kawa espresso on.security.Key Store.load(KeyStore.java:1150)
w
org .apache.tomcat.util.net.jsse.JSSESock etFactory.getStore(JSSESocketFactory. java:
282)
do
organizacji .apache.tomcat.util.net.jsse.JSSESocketFactory.getKeystore(JSSESocketFactory.java:
222)
do< br>org .at pache .tomcat.util.net.jsse.JSSE14SocketFactory.getKeyManagers(JSSE14SocketFactory.java:
141)
Sub
org .apache.tomcat.util.net.jsse.JSSE14SocketFactory.init (JSSE14Socket109)
w
org.apache.tomcat .util.net.jsse.JSSESocketFactory.createSocket(JSSESocketFactory.java:
88)
w
org .apache.tomcat. util.net.PoolTcpEndpoint.initEndpoint(PoolTcpEndpoint.java:
292)
to
org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol.init(Http11BaseProtocol.java:
138)
to< br>org.apache.coyote.tomcat4. CoyoteConnector.initialize(CoyoteConnector.java:
1322)
w
org.apache.catalina.core.StandardService.initialize(StandardService.java:
531)
w
org. apache.catalina.core.StandardServer.initialize(StandardServer.java:
2268)
W obszarze org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:
457)
w sieci. apache.catalina.startup.Catalina.execute(Catalina.java:
345)
jest dostępny na org.apache.catalina.startup.Catalina.process(Catalina.java:
129)
energia słoneczna .reflect.NativeMethodAccessorImpl.Method)
invoke0(native at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:
39)
at
sun.reflect.DelegatingMethod.reflectorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:
39)
.java:
25)
kawa premium on.lang.reflect.Method.invoke( Method.java:585)
Worldwide-web on.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap .java:
150)
Catalina.start: LifecycleException: Błąd inicjalizacji procedury obsługi protokołu
: Java.io.EOFException
LifecycleException: Błąd obsługi protokołu:
Inicjalizacja java.io.EOFException
w< br>org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector.initialize(CoyoteConnector.java:
1324)< br> to
org.apache.catalina.core.StandardService.initialize(StandardService.java:< br>531 )
kiedy był
org.apache.catalina.core.Standa rdS erver.initialize(StandardServer.java:
2268)
Pod org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina. java:
457)
dla Ciebie na org.apache.catalina.startup.Catalina.execute(Catalina.java:
345)
na org.apache.catalina.startup.Catalina.process( Catalina.java:
129)
W sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(metoda natywna)

Czy Twój komputer działa? Wypełniony błędami i działa wolno? Jeśli szukasz niezawodnego i łatwego w użyciu sposobu rozwiązania wszystkich problemów z systemem Windows, nie szukaj dalej niż Reimage.

Oto kilka prostych kroków, które pomogą Ci naprawić błąd w przypadkach, gdy inicjowanie punktu końcowego java.io.eofexception.

Oto kilka prostych kroków, które pomogą Ci naprawić błąd w przypadkach, gdy inicjowanie punktu końcowego java.io.eofexception.