Hur Man Enkelt Fixar Layouten För Interop Services Framework Vid Körning

Här är utvalda enkla steg som kan hjälpa din familj att felsöka interop-tjänster under körning med structlayout.

[PC-användare] Säg adjö till frustrerande datorfel. Klicka här för att ladda ner.

Definition

 offentlig referensklass StructLayoutAttribute avstängd: Attribut 
 [System.AttributeUsage (System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Inherited = false)]Offentlig struktur, förseglad klassstruktur LayoutAttribute: Attribut 
 [System.AttributeUsage (System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Struct, Inherited betyder falskt)][System.Runtime.InteropServices.ComVisible (true)]Sealed Public College Classroom StructLayoutAttribute: attribut 
 []StructLayoutAttribute design = klass  Ärv kommer från attributet 
 [][]StructLayoutAttribute varumärke = klass  Hämta attribut 
 Icke-ärvd offentlig klass StructLayoutAttributeärver attributet 
Arv
Attribut

Exempel

Följande exempel fungerar som den kontrollerade bekräftelsen av den viktigaste GetSystemTime -funktionen och specificerar ofta klassen MySystemTime med LayoutKind. Explicit förebyggande åtgärd . GetSystemTime visar systemtid och bilder till själva konsolen.

med datorns namnutrymme;använder systemet :: Runtime :: InteropServices namnutrymme;[StructLayout (LayoutKind :: Explicit, Storleken är lika med 16, CharSet = CharSet :: Ansi)]MySystemTime värdeklassAllmän: [Fältbalans ut (0)] Kort år; [Offsetmarginal (2)] Kort månad; [Marginal offset (4)] gallring wDayOfWeek; [Marginal motverkad (6)] Kort dag; [Marginal offset (8)] Kort timme; [Marginal offset (10)] begränsad minut; [Marginalräknare (12)] Kort sekund; [Marginal offset (14)] snabba millisekunder;;NativeMethods-konventionenAllmän: [DllImport (“kernel32.dll”)] utfasad GetSystemTime (MySystemTime saint);;int main () Att försöka MySystemTime sysTime; NativeMethods :: GetSystemTime (& sysTime); Console :: WriteLine (“Systemtid 0/1/2 3: 4: 5”, sysTime.wDay, sysTime.wMonth, sysTime.wYear, sysTime.wHour, sysTime.wMinute, sysTime.wSecond); Problemtyp LoadException ^ (e) Console :: WriteLine (“TypeLoadException: – 0”, e-> Message); representera (undantag ^ u) Console :: WriteLine (“Undantag: 0”, e-> meddelande); använder vilken systemet;Använder System.Runtime.InteropServices;Ett exempel på namnområdesinteraktion [StructLayout (LayoutKind.Explicit, Size = 20, CharSet = CharSet.Ansi)] grannskapslektionMySystemTime [FieldOffset (0)] people ushort wYear; [FieldOffset (2)] public ushort wMonth; [FieldOffset (4)] public ushort wDayOfWeek; [FieldOffset (6)] lots ushort wDay; [FieldOffset (8)] public ushort wHour; [FieldOffset (10)] common ushort wMinute; [FieldOffset (12)] regeringen ushort wSecond; [FieldOffset (14)] public ushort s millisekunder; Intern statisk klass NativeMethods [DllImport ("kernel32.dll")] rrnner statisk extern tom GetSystemTime ([MarshalAs (UnmanagedType.LPStruct)] MySystemTime st); ; Begäran om förfallokontroll public set void Main () Att försöka MySystemTime sysTime = new MySystemTime (); NativeMethods.GetSystemTime (sysTime); Console .WriteLine ("Systemtid 0/1/2 är tre huvudsakliga: 4: 5", sysTime.wDay, sysTime.wMonth, sysTime.wYear, sysTime.wHour, sysTime.wMinute, sysTime.wSecond); catch (TypeLoadException e) Console.WriteLine ("TypeLoadException:" + e.Message); vinst (undantag e) Console.WriteLine ("Undantag:" + e.Message); Importerar System.Runtime.InteropServicesEn produkt av namnutrymmesinteraktion _ Offentligt program MySystemTime Offentligt kort år Public wMonth As Short Public wDayOfWeek är också kort Offentlig wDay som kort Co Ökning i total tid Offentlig wMinute som kort Public wSecond As Short wMillisekunder offentligt dem korta Slut såklart Friends egna metoder Vän delad rutin GetSystemTime ( ByVal st As MySystemTime) Den färdiga ubåten Slut såklart Bra bedömningsapp Offentligt delad signatur () Att försöka gradering av sysTime som helt ny MySystemTime () NativeMethods.GetSystemTime (sysTime) Console.WriteLine (“Systemtiden kan vara 0/1/2 3: 4: 5”, sysTime.wDay, sysTime.wMonth, sysTime.wYear, sysTime.wHour, sysTime.wMinute, sysTime.wSecond) Fånga TypeLoadException till exempel Console.WriteLine (“TypeLoadException:” + e.Message.ToString ())) E fångst som undantag Console.WriteLine (“Undantag:” + e.Message.ToString ())) Avsluta med avseende på försök Slutet på ubåten Slut såklartSlut på InteropSample-namnutrymmet

Common Language Runtime-kontrollen visar den fysiska stilen och designen av fält eller element i praktiskt taget alla klassdatafiler i hanterad minne. Men om du vill korsa en typ när du har ohanterad kod, kan du använda en persons StructLayoutAttribute -attribut för att hantera en oåterkallelig layout av en persontyp. Använd det med attributet LayoutKind.To sekvens som kommer att föra objekt online sekventiellt i den ordning som de visas i. Typer blitables LayoutKind.Sequential medicinska tester både hanterat minne i planen och allt ohanterat minne i hela layouten. För icke-reversibla typer, kontrollpanelens layout efter att klassen eller ordern har flyttats till ohanterad programmering, men den kontrollerar definitivt layouten över hanterat utrymme. Använd LayoutKind med attributet .Explicit , vilket möjliggör exakt kontroll mycket mer av positionen för varje enskild datordataobjekt. Detta påverkar både modifierad och dessutom ohanterad layoutsida. . Och oåterkalleliga grupper. Att använda LayoutKind.Explicit kräver att du börjar använda FieldOffsetAttribute för att sätta positionen för en av dem mark. .

C #-, Visual Basic- och C++-kompilatorerna använder värdet av vår sekventiella layout som en vägen till sidan Texturerna som är möjliga som standard. Klasserna måste implementera dem explicit till dig LayoutKind.Sequential . Tlbimp.exe (Type Library Importer) tillämpar möjligen en del av StructLayoutAttribute ; den tillämpar alltid ett specifikt pris LayoutKind.Sequential vid import av arkivtyp.

Byggare

Fält

Teckenuppsättning

Indikerar att loopfältdatan i vilken klass som helst antagligen borde sorteras jämfört med LPWSTR , å andra sidan som LPSTR

Paket

Styr den digitala justeringen av klassens viktigaste jordbruksmarkdata eller helt enkelt formatering i minnet.

storlek system runtime interopservices structlayout

Anger den viktigaste absoluta formen på kroppen i en klass eller struktur.

Specifikationer

TypeId system playback interopservices structlayout

När den implementeras i en mottagen kollegial klass, ges den en viktig unik identifierare för detta tillvägagångssätt med hjälp av ett attribut .

(Ärvs på grund av attributet ) överklagande

Får en LayoutKind vädjan som anger hur klassen eller hemmet med största sannolikhet kommer att skapas.

Metoder

Explicita gränssnittsimplementeringar

_ Attribut .GetIDsOfNames (Guid, IntPtr32, UInt32 , UInt32, IntPtr)

Matchar en uppsättning beskrivningar med en matchande uppsättning aktuella ID:n.

(Ärvt från attributet ) _ Attribute.GetTypeInfo (UInt32, UInt32, IntPtr)

Hämtar data som är involverade i ett objekt, vilket gör det möjligt att få detaljerad information om ett nytt gränssnitt.

(Ärvt från attributet ) _ Attribute.GetTypeInfoCount (UInt32)

Godkänd

Får du Blue Screen of Death? Reimage kommer att fixa alla dessa problem och mer. En programvara som låter dig fixa ett stort antal Windows-relaterade problem och problem. Det kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-fel (inklusive den fruktade Blue Screen of Death), och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta, vilket gör att du kan åtgärda deras problem med ett enda klick.

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Sök efter problem"
 • Steg 3: Klicka på knappen "Åtgärda alla problem" för att starta reparationsprocessen

 • Hämtar typen av viktiga informationsgränssnitt som är associerade med siffror som är specifika för period 0 (det vill säga 1).

  (Ärvt, inklusive attributet ) _Attribute.Invoke (UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, intptr)

  Ger tillgång till typiskt egenskaper och metoder som objektet upptäcker.

  (Ärvt från attributet )

  K

  Gäller

  Se även

  Det är särskilt där du kan minska den fysiska planen för klassen eller designa dataöverföringshastighetsfält i minnet.

  Reagerar din dator? Fylld med fel och går långsamt? Om du letar efter ett pålitligt och lättanvänt sätt att fixa alla dina Windows-problem, leta inte längre än Reimage.

  Här är utvalda enkla steg som kan hjälpa din familj att felsöka interop-tjänster under körning med structlayout. Definition I nästa artikel offentlig referensklass StructLayoutAttribute avstängd: Attribut [System.AttributeUsage (System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Inherited = false)]Offentlig struktur, förseglad klassstruktur LayoutAttribute: Attribut [System.AttributeUsage (System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Struct, Inherited betyder falskt)][System.Runtime.InteropServices.ComVisible (true)]Sealed Public College Classroom StructLayoutAttribute: attribut []StructLayoutAttribute design = klass Ärv…

  Här är utvalda enkla steg som kan hjälpa din familj att felsöka interop-tjänster under körning med structlayout. Definition I nästa artikel offentlig referensklass StructLayoutAttribute avstängd: Attribut [System.AttributeUsage (System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Inherited = false)]Offentlig struktur, förseglad klassstruktur LayoutAttribute: Attribut [System.AttributeUsage (System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Struct, Inherited betyder falskt)][System.Runtime.InteropServices.ComVisible (true)]Sealed Public College Classroom StructLayoutAttribute: attribut []StructLayoutAttribute design = klass Ärv…